Veiligheid in Eindhoven

G4S is een bedrijf dat zich bezig houdt met het geven van veiligheidstrainingen. Er zijn verschillende trainingslocaties die door het hele land verspreid liggen. Zo is er ook in de regio Eindhoven een vestiging van G4S te vinden. Het gaat hier om het trainingscentrum in Son en Breugel, gelegen op een bedrijventerrein dat dicht tegen Eindhoven aan ligt. Het is goed te bereiken via de A50. Het trainingscentrum in Son en Breugel biedt standaard BHV opleidingen, zoals de basis training, de training voor ploegleider of voor Hoofd BHV. Daarnaast is het op deze locatie mogelijk om opleidingen te volgen voor meer gespecialiseerde vormen van BHV. Zo is er onder andere aanbod van brandweertrainingen, security trainingen en industriële trainingen. Indien een bedrijf dat wil kan er een trainingsprogramma op maat worden samengesteld zodat de training goed aansluit bij de behoeften binnen het betreffende bedrijf.

 

Oefenen met Lotusslachtoffers

Zoals gebruikelijk is wordt op de locatie Eindhoven een begin gemaakt van de cursus door middel van het behandelen van de theorie. Wanneer dit is gebeurd wordt er over gegaan op het in de praktijk brengen van die theorie. Bij de BHV Eindhoven training wordt gebruik gemaakt van zo realistisch mogelijke scenario’s. Op de locatie worden situaties uit de praktijk nagebootst waardoor de toekomstig BHV’er op een zo realistisch mogelijke manier kan oefenen in het bieden van hulp. Dit zorgt ervoor dat de training goed aansluit bij de praktijksituatie van de cursist wat het voor hem makkelijker maakt om het geleerde toe te passen binnen zijn eigen bedrijf. Het omgaan met slachtoffers kan bij de BHV Eindhoven geoefend worden met Lotusslachtoffers. Er wordt dan getraind met daadwerkelijke personen. De Lotusslachtoffers worden opgeleid tot het naspelen van een ongevalsslachtoffers. De inzet van Lotusslachtoffers maakt het oefenen in het bieden van hulp des te realistischer voor de cursist.